3 BHK Flats in Raja Annamalai Puram, Chennai

Appaswamy Navasuja Cover Image

3 BHK Apartment in Raja Annamalai Puram Chennai

Appaswamy Navasuja in Raja Annamalai Puram, Chennai

Price On Request

Appaswamy Navasuja

Area

2615 Sqft

Status

Under Construction

Region

Chennai South

View Details  
Ramaniyam Sumukham Cover Image

3 BHK Apartment in Raja Annamalai Puram Chennai

Ramaniyam Sumukham in Raja Annamalai Puram, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 1.94 Cr To 3.93 Cr

Ramaniyam Sumukham

Area

2461 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
Appaswamy Azure The Oceanic Cover Image

3 BHK Apartment in Raja Annamalai Puram Chennai

Appaswamy Azure The Oceanic in Raja Annamalai Puram, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 6.57 Cr To 17.83 Cr

Appaswamy Azure The Oceanic

Area

9148 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
Ramaniyam Bhairav Cover Image

3 BHK Apartment in Raja Annamalai Puram Chennai

Ramaniyam Bhairav in Raja Annamalai Puram, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 2.71 Cr To 2.71 Cr

Ramaniyam Bhairav

Area

1645 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
Sreenivas Aradhana Cover Image

3 BHK Apartment in Raja Annamalai Puram Chennai

Sreenivas Aradhana in Raja Annamalai Puram, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 1.73 Cr To 3.55 Cr

Sreenivas Aradhana

Area

2032 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details