2 BHK Flats in Kilpauk, Chennai

Varaha Vari Cover Image

2 BHK Apartment in Kilpauk Chennai

Varaha Vari in Kilpauk, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 92.25 L To 1.13 Cr

Varaha Vari

Area

909 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai Central

View Details  
EGB Divyam Cover Image

2 BHK Apartment in Kilpauk Chennai

EGB Divyam in Kilpauk, Chennai

Price On Request

EGB Divyam

Area

950 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai Central

View Details  
venu Marvel Cover Image

2 BHK Apartment in Kilpauk Chennai

Aara Venus Marvel in Kilpauk, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 54.68 L To 1.32 Cr

Aara Venus Marvel

Area

1350 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai Central

View Details  
Doshi Tulip Cover Image

2 BHK Apartment in Kilpauk Chennai

Doshi Tulip in Kilpauk, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 1.26 Cr To 1.57 Cr

Doshi Tulip

Area

1210 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai Central

View Details  
Fomra Vayou Cocer Image

2 BHK Apartment in Kilpauk Chennai

Fomra Vayou in Kilpauk, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 1.3 Cr To 1.44 Cr

Fomra Vayou

Area

1152 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai Central

View Details