2 BHK Flats in Karapakkam, Chennai

Marg Kalpa Vriksha Cover Image

2 BHK Apartment in Karapakkam Chennai

Marg Kalpa Vriksha in Karapakkam, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 61.73 L To 89.11 L

Marg Kalpa Vriksha

Area

1504 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
Urbando Eterna Cover Image

2 BHK Apartment in Karapakkam Chennai

Urbando Eterna in Karapakkam, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 79.38 L To 1.15 Cr

Urbando Eterna

Area

1485 Sqft

Status

Under Construction

Region

Chennai South

View Details  
RG Rajashree Meadows Cover Image

2 BHK Apartment in Karapakkam Chennai

RG Rajashree Meadows in Karapakkam, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 61.46 L To 73.93 L

RG Rajashree Meadows

Area

1275 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
Romaa Gracia Cover Image

2 BHK Apartment in Karapakkam Chennai

Romaa Gracia in Karapakkam, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 61.58 L To 66.83 L

Romaa Gracia

Area

1273 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details