2 BHK Flats in Chromepet, Chennai

Avittam Lakshmi Narayana Cover Image

2 BHK Apartment in Chromepet Chennai

Avittam Lakshmi Narayana in Chromepet, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 57.46 L To 79.95 L

Avittam Lakshmi Narayana

Area

1230 Sqft

Status

Under Construction

Region

Chennai South

View Details  
Amarprakash The Royal Castle  Cover image

2 BHK Apartment in Chromepet Chennai

Amarprakash The Royal Castle in Chromepet, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 21.61 L To 1.05 Cr

Amarprakash The Royal Castle

Area

2296 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
Amarprakash Palm Riviera Cover image

2 BHK Apartment in Chromepet Chennai

Amarprakash Palm Riviera in Chromepet, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 34.38 L To 1.09 Cr

Amarprakash Palm Riviera

Area

1913 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details  
SPR Perumal Flats Cover Image

2 BHK Apartment in Chromepet Chennai

SPR Perumal Flats in Chromepet, Chennai

Price On Request

SPR Perumal Flats

Area

995 Sqft

Status

Under Construction

Region

Chennai South

View Details  
Vishwakarma Skypod Residences Cover Image

2 BHK Apartment in Chromepet Chennai

Vishwakarma Skypod Residences in Chromepet, Chennai

priceTagImg Starting at ₹ 78.98 L To 1.1 Cr

Vishwakarma Skypod Residences

Area

1410 Sqft

Status

Ready to Move

Region

Chennai South

View Details